Zásady ochrany osobních údajů

informujte se prosím, jak nakládám s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů

MgA. Jiří Mynařík

IČ: 06225624

se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 602 00

Úřad příslušný podle živnostenského zákona: Magistrát města Brna

V případě, že mě budete chtít ohledně zásad ochrany osobních údajů kontaktovat, můžete tak učinit na emailové adrese info@jirimynarik.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám na základě platných právních důvodů, kterými jsou zejména plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem či souhlas.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zpracovávám tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo název firmy
 • identifikační číslo
 • fakturační adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo

Vaše osobní údaje získávám:

 • když odešlete dotaz, poptávku nebo objednávku služeb prostřednictvím webových stránek
 • pokud se přihlásíte k odběru newsletteru
 • v případě, že mi údaje sami poskytnete – emailem, telefonicky či jinak

Kontakt a poptávka

Pokud mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek, zpracovávám vaše jméno a e-mail, abych vám mohl zodpovědět vaše dotazy v rámci budoucího plnění smlouvy. Tyto údaje jsou uchovávány nejdéle po dobu 1 roku od naší poslední komunikace.

Využití mých služeb a vedení účetnictví

Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od vás sbírám následující údaje: jméno, název firmy, IČO, fakturační adresu a telefonní číslo, abych mohl řádně vyřídit vaši objednávku, vystavovat a archivovat daňové doklady. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem.

Newsletter

Na základě vašeho souhlasu zpracovávám vaši e-mailovou adresu. Můžu vám tak zasílat informace o svých službách, novinky a obchodní sdělení formou newsletteru. Newsletter zasílám v přiměřené intenzitě, maximálně 1x týdně. Vaše údaje zpracovávám po dobu 5 let, nebo do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Přímý marketing

V případě, že jste v minulosti využili mých služeb, mohu vám na základě oprávněného zájmu zasílat obchodní a marketingová sdělení po dobu 5 let od poslední fakturace. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit, a to buď formou odhlašovacího tlačítka přímo v e-mailové zprávě nebo zprávou zaslanou na e-mailovou adresu info@jirimynarik.cz.

Zpracovatelé osobních údajů

Za účelem zajištění některých služeb využívám pro zpracování osobních údajů tyto zpracovatele:

 • Wedos Internet, a.s. (server hosting)
 • The Rocket Science Group, LLC – MailChimp (marketingové účely – splňuje bezpečnostní podmínky EU-U.S. Privacy Shield)
 • Google LLC (marketingové účely – splňuje bezpečnostní podmínky EU-U.S. Privacy Shield)
 • Fakturoid s. r. o. (pro účely fakturace)

Údaje mohou zpracovávat další zpracovatelé, které v současné době nevyužívám. Vzhledem k pravděpodobnosti, že se tento seznam bude v budoucnu měnit, aktuální seznam zpracovatelů bude dostupný na odkaze jirimynarik.cz/ochrana-osobnich-udaju. 

Předávání údajů do zemí mimo Evropskou unii

Při zpracování vašich údajů využívám také služeb zpracovatelských společností se sídlem mimo EU. Tyto společnosti splňují nároky na úroveň zabezpečení dle rozhodnutí Evropské komise. Kompletní seznam všech zpracovatelů naleznete v části Zpracovatelé osobních údajů výše.

Cookies

Při procházení webových stránek měřím například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Analýza návštěvnosti

Na základě oprávněného zájmu tato stránka využívá pro analýzu návštěvnosti nástroj Google Analytics. Informace o využití a zpracování dat služby naleznete na: smluvní podmínky společnosti Google.

Vaše práva

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu správce

V případě, že chcete uplatnit některé ze svých práv nebo myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte mě na e-mailové adrese info@jirimynarik.cz.

Nebudete-li s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud je jakákoliv část těchto podmínek považována z jakéhokoli důvodu za neplatnou nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících podmínek.

Tyto podmínky se mohou změnit. Aktuální verze bude dostupná na adrese: jirimynarik.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Tyto podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018

vrátit se zpět